IMF'den Çağrı

IMF'den Çağrı
Yayınlanma Tarihi: 22.04.2012 02:01 | Değiştirme Tarihi: 22.04.2012 02:01

ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında toplanan, IMF'nin politikalarının oluşturulduğu Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) oturumunun ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında toplanan, IMF'nin politikalarının oluşturulduğu Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) oturumunun ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, küresel ekonominin aşama aşama toparlanmadığı, son toplantıdan bu yana Avro Bölgesi'nde gerek ulusal gerekse bölgesel düzeyde önemli politik adımların atıldığı belirtildi. ABD'deki ekonomik göstergelerin de geliştiği, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerin genel anlamda dünya ekonomisi açısından bir güç kaynağı olmayı sürdürdüğü belirtilen bildiride, daha yapılması gerekenler bulunduğu vurgulandı. Bildiride, görünümün, küresel ölçekte ılımlı bir büyüme şeklinde devam ettiği, risklerin hala yüksek düzeyde olduğu dile getirilerek, ''Güveni yeniden tesis etmek, büyümeyi yeniden canlandırmak ve istihdam yaratmak için topluca hareket etmeyi sürdüreceğiz'' ifadesi kullanıldı. Gelişmiş ekonomilerde, birçok ülkede güvenilir mali konsolidasyon ve borç azaltımı için yeni adımların atılmasına ihtiyaç olduğu, ancak aşırı derecede daraltıcı politikalardan kaçınılması gerektiğine değinilen bildiride, ''Avro Bölgesi'nde, borç sürdürülebilirliğin sağlanması, finansal istikrarın güvenceye alınması ve cesur yapısal reformların hayata geçirilmesi hususlarındaki ilerlemelerin devamı, güven ve verimliliği artırmak, para birliği içerisinde yeniden dengelemeyi kolaylaştırmak ve güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek açısından kritik önemde'' değerlendirmesine yer verildi.