Ilısu'ya Tedbir Paketi

Ilısu'ya Tedbir Paketi
Yayınlanma Tarihi: 04.04.2012 10:27 | Değiştirme Tarihi: 04.04.2012 10:26

Başbakanlık DSİ tarafından yürütülen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nin belirlenen süre içinde tamamlanabilmesi için bir takım tedbirler alınmasının uygun görüldüğü belirtti.

Ilısu Barajı ve HES Projesine ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Genelgede, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) yürütülen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nin belirlenen süre içinde tamamlanabilmesi için bir takım tedbirler alınmasının uygun görüldüğü belirtildi.Bu çerçevede, çevresel faaliyetlerin inşaat çalışmalarıyla beraber yürütülmesi ve tamamlanması amacıyla proje ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyon DSİ tarafından sağlanacak. Projenin ilerleyen sürecinde, gerektiğinde proje kapsamında yer alan kurumlar ve birimler DSİ Genel Müdürlüğünce yeniden belirlenebilecek.Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin DSİ'nin talepleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından öncelikle yerine getirilecek.Projeden etkilenen köy yolları, karayolları, köprüler, demiryolları, su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve diğer tesislerin göl alanı dışına taşınmasına ilişkin proje ve yapım işleri, kendi bütçelerine konulan ödenekten karşılanmak üzere, ilgili kurumlarca aksamaya meydan verilmeden zamanında gerçekleştirilecek.Baraj göl alanında kalacak köy yollarının güzergah değişikliği için proje sahasındaki il özel idareleri ve valilikler tarafından gerekli çalışmalar zamanında yapılacak ve bu maksatla DSİ tarafından yürütülecek proje ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak.Baraj projesinden etkilenecek yerleşim yerleri ve arazileri su altında kalacak olan ilçe ve köylerin yeniden iskanında, daha modern ve hayat standardı yüksek yeni yerleşim yerleri kurulması için, su tutma tarihinden önce yapılacak bütün yeniden yerleşim faaliyetleri, DSİ Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan ve/veya yapılacak olan protokollere göre gerçekleştirilecek.