Genetiği Değiştirilmiş Mısırlara Onay

Genetiği Değiştirilmiş Mısırlara Onay
Yayınlanma Tarihi: 21.04.2012 15:47 | Değiştirme Tarihi: 21.04.2012 15:47

Biyogüvenlik Kurulu'nun, genetiği değiştirilmiş 3 mısır çeşidinin hayvan yemlerinde kullanılabileceğine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul, ''ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yöneti

Biyogüvenlik Kurulu'nun, genetiği değiştirilmiş 3 mısır çeşidinin hayvan yemlerinde kullanılabileceğine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.   Kurul, ''ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme koşulları, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık ve artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı''na ilişkin kurallara uyma şartıyla, söz konusu 3 mısır çeşidinin ''yem'' olarak kullanılmasını onaylamıştı.   Yürürlüğe giren Kurul kararına göre, ''MON88017'', ''MON810'' ve ''59122xNK603'' mısır çeşitlerinin ve ürünlerinin sadece hayvan yemlerinde yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması zorunlu olacak.