Erdoğan Yeni Teşvik Paketini Açıkladı

Erdoğan Yeni Teşvik Paketini Açıkladı
Yayınlanma Tarihi: 05.04.2012 13:44 | Değiştirme Tarihi: 05.04.2012 18:18

Başbakanlık Yeni Bina'da Yeni Teşvik Paketi'ni açıklayan Erdoğan, "Bugün açıklayacağımız yeni teşvik sistemi, hükümetimizin uygulamaya koyacağı 4'üncü teşvik sistemi olacak" dedi.

Başbakanlık Yeni Bina'da Yeni TeşvikPaketi'ni açıklayanErdoğan, "Bugün açıklayacağımız yeni teşvik sistemi, hükümetimizin uygulamaya koyacağı 4'üncü teşvik sistemi olacak" dedi.Erdoğan, ''Bildiğiniz gibi Türkiye ekonomisi, Hükümetimiz döneminde son derece dinamik, güvenli ve istikrarlı bir yapı sergiliyor. 2002 sonundan itibaren, küresel krizin en ağır seyrettiği 2009 yılı hariç olmak üzere Türkiye ekonomisi sürekli büyüme kaydetti. 230 milyar dolardan devraldığımız gayri safi milli hasıla, 9 yılda 3 kattan fazla artış göstererek, 2011 sonunda 772 milyar dolara yükseldi. 36 milyar dolardan devraldığımız ihracat 135 milyar dolara; 27 milyar dolardan devraldığımız Merkez Bankası rezervi 91 milyar dolara ulaştı. Kronik enflasyonda, işsizlik oranlarında ve faizlerde tarihi seviyelerde düşüş kaydettik'' şeklinde konuştu.Erdoğan, geçmiş hükümetler dönemlerinde olduğu gibi, belli bölgelere, belli zümrelere, belli çevrelere değil, tüm Türkiye'ye hitap edecek bir teşvik anlayışını hakim kıldıklarını, teşviklerin ölü doğmasına mahal vermedikleri gibi suistimal edilmesine de asla müsaade etmediklerini belirterek, ''9 yıllık süreçte, günün şartlarına, ulusal ve küresel ekonominin seyrine göre, teşvik sistemini yeniledik. Yeni ihtiyaçları, yeni şartları özellikle gözettik, küresel ekonomideki gelişmelere ve krizlere göre teşvikleri yeniledik, sürekli müteyakkız olduk ve yeni gelişmelere uyum sağladık. Bugün açıklayacağımız teşvik sistemi de, aynı şekilde yeni şartların, yeni ihtiyaçların, ulusal ve küresel ekonomideki yeni gelişmelerin ışığında hazırlanmış bir teşvik sistemidir'' dedi.Ciddi başarı kaydettikErdoğan, ''2009 yılında uygulamaya koyduğumuz teşvik sisteminde çok ciddi başarı kaydettik. O gün ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştık. Temmuz 2009'dan bugüne kadar, mevcut teşvik uygulaması kapsamında, 11 bin 382 adet teşvik belgesi düzenlendi. Bu belgeler kapsamında, 157 milyar lira tutarında yatırım, 375 bin 609 kişilik de yeni istihdam öngörüldü'' dedi.Erdoğan, ''2009 yılından bugüne kadar uygulanan teşvik sistemiyle, yüzde 72 gibi büyük bir oranda, komple yeni yatırım bunu hedeflemişiz, bu öngörülmüş, bu hedefimiz de gerçekleşmiştir. Biz, bu mevcut sistemle, Büyük Ölçekli yatırımları, özellikle de uluslar arası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeyi hedeflemiştik. Sonuçlar incelendiğinde, bunda da başarı sağladığımız görülecektir. Nitekim bunu artık bizim dışımızda özellikle de dünya medyası bu gerçeği teyit etmiştir. Sonuç itibariyle, mevcut teşvik sistemi, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yatırımların arttırılması bakımından etkili sonuçlar doğurmuştur. Bu nedenle sistemin yapısını temel olarak, önümüzdeki dönemde de muhafaza ediyoruz, yeni Teşvik sistemini de bu temel üzerine inşa ediyoruz'' dediYatırım ve üretimin artırılmasını hedefliyoruzBaşbakanRecep Tayyip Erdoğan, ''Öncelikle, bu yeni sistemle, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin ülkemizde yatırım ve üretiminin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.Başbakan Erdoğan, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini bu yeni sistemle hedeflediklerini belirterek, ''Bu hedefler doğrultusunda oluşturulan yeni teşvik sistemimiz, dört ana bileşenden oluşuyor: Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki...'' dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemle, yatırım yapacak olanlara da, Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (asgari ücret üzerinden), Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve KDV İadesi Desteği sağlayacaklarını bildirdi.Stratejik yatırımlar desteklenecekErdoğan, yeni teşvik sistemiyle, sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak Stratejik Yatırımları özellikle destekleyeceklerini ifade ederek, ''Böylece, ithal etmek zorunda kaldığımız malların ülkemizde üretimini teşvik etmiş olacağız. Bu kapsamda yatırım yapılacak yere, yatırımcı karar verecek. Bu çerçevede, hangi ilde yapılırsa yapılsın Stratejik Yatırımlar aynı desteklerle ve aynı koşullar altında desteklenecek'' dedi.Başbakan Erdoğan, ''Yeni teşvik sisteminde, belirli büyüklükteki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar ile, otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri ve rüzgar tüneli yatırımlarının, yatırım yerine bakılmaksızın, 5'inci bölge desteklerinden yararlanmasını getiriyoruz. Özellikli eczacılık ürünleri olan, biyoteknolojik ve onkolojik ilaçlar ile, kan ürünleri üretimine yönelik yatırımların, yatırım yeri dikkate alınmaksızın, aynı şekilde 5’inci bölge desteklerinden yararlanmasını sağlıyoruz'' şeklinde konuştu.Eğitim yatırımlarını öncelikli destekliyoruzYeni teşvik sisteminde, eğitim yatırımlarını da öncelikli olarak destekleneceğini belirten Erdoğan, "Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, hangi ilde yapılırsa yapılsın, Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5'inci bölge desteklerinden yararlanacak. Demiryolu ve denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları da aynı şekilde, nerede olursa olsun, 5’inci bölge desteklerinden yararlanabilecek''  dedi.İl Bazlı Bölgesel Teşvik SistemiBaşbakan Erdoğan, ''Yeni teşvik uygulamasında, bölgesel sistem yerine, 'İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi'ne geçiyoruz. Şurası özellikle önemli: İllerin, bölgesel dağılımdaki yerleri, daha sonra TÜİK'in periyodik çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler çerçevesinde gözden geçirilebilecek, bir değişim varsa, illerimizin listedeki yeri de ona göre değişebilecektir. Yani bu sabit değildir, değişkendir'' dedi.Önemli bir yenilik getiriyoruzErdoğan, ''Önemli bir yenilik getiriyoruz: Yatırımcı, vergi indirimi desteğini, yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da uygulayabilecek'' dedi.Başbakan Erdoğan, örneğin, Kocaeli'nde yatırımı olan yatırımcı, gidip Muş'a da yatırım yaparsa, yatırıma katkı oranının yüzde 80'ini Kocaeli'nden elde ettiği kazancın vergisinden düşebileceğini belirterek, bu yeni düzenlemenin, değişen oranlarda uygulanacağını ve 1'inci bölge haricindeki tüm bölgeleri kapsayacağını kaydetti.1 Ocak 2012'de yürürlüğe girecek''Yeni teşvik sistemi, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulacaktır'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu:''2023'e yürüyen bir ülke olarak, bu yeni teşvik sistemi, inanıyorum ki Türkiye genelinde yatırımı daha da özendirecek; üretim, istihdam, ihracat noktasında Türkiye’yi çok farklı bir boyuta taşıyacaktır. Önceki teşvik uygulamalarında olduğu gibi, bu teşvik uygulamasında da inşallah hedeflerimizi tutturacağız. Bütün bunların ötesinde, bölgeler arasındaki, iller arasındaki gelişmişlik farklarını bu sistemle daha da indireceğiz.''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''6'ıncı bölgede, 31 Aralık 2013 tarihine kadar başlanacak yatırımlarda, Sigorta Primi Desteği 10 yıl süreyle uygulanacak. Bu tarihten sonra başlanacak yatırımlarda ise 7 yıl süreyle uygulanacak. Kurumlar veya gelir vergisi indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarını, bölgeler itibariyle yeniden belirledik ve artırdık. Artırılan bu oranlar 2013 yılı sonuna kadar başlayan yatırımlar için geçerli olacak'' dedi.Yatırımcıları Doğu ve Güneydoğu'ya çekecekErdoğan, ''Bu teşvik sisteminin, yatırımcıları, hatta uluslararası yatırımcıları artık bölgeye (Doğu ve Güneydoğu) daha fazla çekeceğine inanıyorum. Tüm Türkiye değişirken, bu bölgenin daha hızlı değişip, farkı kapatacağına gönülden inanıyorum. Ben, bu yeni teşvik sisteminin, ülkemize, milletimize, yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.Erdoğan, ''Doğu ve Güneydoğu illerimiz, blok halinde kahverengine boyanmış durumda. Elbette burada on yılların ihmali var. Elbette burada, devletin, hükümetlerin, kurumların, sivil toplumun, sanayicinin, yatırımcının ihmali var. Ama, özellikle son 9 yıl boyunca, bu durumun değişmesinin önündeki en önemli engelin de terör ve terör örgütü olduğunu da ifade etmek durumundayım. Şu anda bu bölgede terör tehdidi olmamış olsa inanıyorum ki bu bölge süratle sıçrayacaktır. Süratle kendisine yakın bölgelerdeki ekonomik gelişmeyi yakalayacaktır. Ama terör örgütü acımasız olarak bölgesine bölge insanına ihanet etmektedir. bölgeye yatırım gelmesi, bölgede yatırım yapılmaması dolayısıyla bölgenin sorunlarının çözülmemesi için terör örgütü elinden geleni yapıyor. Biz, Hükümet olarak tüm bu engellemeleri aşıyoruz'' dedi.