Doğurganlık Hız Kazanacak

Onuncu Kalkınma Planı, nüfus planlamasıyla ilgili önemli adımlar içeriyor.

Yayınlanma Tarihi: 20.06.2013 16:15
Değiştirme Tarihi: 20.06.2013 16:26
Doğurganlık Hız Kazanacak
Onuncu Kalkınma Planı, nüfus planlamasıyla ilgili önemli adımlar içeriyor.
  Doğurganlık hızının, uygulanacak politikalarla 2018 yılında nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,10 çocuğa yükseltilmesi hedefleniyor.   2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'na göre, Türkiye’de nüfus artış hızı, 2006 yılında binde 12,2 iken, 2012 yılında binde 12'ye düştü.   2006 yılında 2,12 olan toplam doğurganlık hızı ise 2012'de 2,08 çocuğa gerileyerek, nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10’un altında gerçekleşti. Eğitim ve gelir seviyesinin yüksek olduğu toplum kesimlerinde ise bu hız 1,02’ye düştü. Doğurganlık hızının bu yıl sonu itibarıyla 1,99 çocuğa kadar gerilemesi bekleniyor.   Doğuşta beklenen yaşam süresinin ise 2013 itibarıyla 76,9 yıla ulaşacağı tahmin ediliyor. Kalkınma Planı'nda, doğuşta beklenen hayat süresinin uzamasıyla yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artacağına, çalışan nüfusun bakmakla yükümlü olduğu nüfusun artmasının ise üretkenliği azaltacağına işaret ediliyor. Tedbir alınmaması durumunda 2038 yılından itibaren çalışan nüfusun toplam nüfustaki payı azalacak, 2050 yılından sonra ise toplam nüfus azalmaya başlayacak.   Bu nedenle Onuncu Kalkınma Planı'nda, Türkiye'nin nüfus artış hızının eski seviyesine dönebilmesi konusunda önemli adımlar öngörülüyor. Nüfus alanında uygulanacak politikalarla toplam doğurganlık hızının 2018 yılında nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,10'a yükseltilmesi hedefleniyor.   -Kadınların hem çocuk hem kariyer imkanları geliştirilecek   Bu amaçla 2014-2018 yılları arasında genç ve dinamik nüfus yapısının korunması ve doğurganlıktaki hızlı düşüşün önüne geçilebilmesi için kadınlara yönelik iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı uygulamalar ile çalışanlar için doğuma bağlı izin ve haklar geliştirilecek. Kreşler teşvik edilerek esnek çalışma imkanları sağlanacak.   Artan yaşlı nüfusun aktif bir hayat sürmesi, sağlıklı ve güvenli yaşam şartlarına erişimi sağlanacak. Toplumda kuşaklar arası dayanışma güçlendirilecek. (TRT)