Bazı Yatırımlara KDV Muafiyeti

Bazı Yatırımlara KDV Muafiyeti
Yayınlanma Tarihi: 04.04.2012 19:46 | Değiştirme Tarihi: 04.04.2012 19:50

Gül, KDV muafiyeti getiren kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre kanun, anayasanın ilgili maddeleri uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bazı yatırımlara KDV muafiyeti getiren kanunu onayladı.   Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bazı yatırımlara KDV muafiyeti getiren ''Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.   Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 6288 sayılı kanunu, anayasanın ilgili maddeleri uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.   Gül'ün onayladığı kanuna göre, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ile Sağlık Hizmeti Temel Kanunu'na göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projelerden, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ihale ilanı yayımlanacak olanların, ihale edilmesi, projeyi üstlenen firmalara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisinden hariç tutulacak.   Bu kapsamda yapılan mal ve hizmet teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler de istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.   Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.