Başkanlar 'VIP' İstiyor 

Başkanlar 'VIP' İstiyor 
Yayınlanma Tarihi: 12.11.2012 12:13 | Değiştirme Tarihi: 12.11.2012 12:17

Küçük ölçekli belediyelerin başkanlarının yüzde 91,3'ü ''VIP geçiş hakkının bulunmaması''nı ''en önemli sorun'' olarak gösterdi.

Küçük ölçekli belediyelerin başkanlarının yüzde 91,3'ü ''VIP geçiş hakkının bulunmaması''nı ''en önemli sorun'' olarak gösterdi.Türkiye Belediyeler Birliği, küçük ölçekli belediyelerin sorunları ve belediye başkanlarının beklentilerini belirlemek amacıyla Haziran ayında bir anket çalışması yaptı.Küçük ölçekli belediyelerin başkanları arasında yapılan araştırmada, yüzde 91,3'ü ''VIP geçiş hakkının bulunmaması''nın, yüzde 87,9'u ''Silah taşıma haklarının görev süresi sona erdikten sonra harçsız devam etmemesi''nin en önemli sorunu olduğunu bildirdi.Ankete katılan 562 başkanın belirtiği diğer bazı sorunlar şöyle:''Konukevleri artırılmalı, sokak aydınlatmaları sorunu giderilmeli, başkan maaşları giderler gözönüne alınarak ödenmeli, seminerlere eşlerin ücretsiz gelmesi sağlanmalı, yeşil pasaport sorunu çözülmeli.''AA