Avrupa'da Irkçılık Kabusu

Avrupa'da Irkçılık Kabusu
Yayınlanma Tarihi: 04.04.2012 12:25 | Değiştirme Tarihi: 05.04.2012 10:45

Avrupa'da yükselen ırkçılık ve ayrımcılık ülkeden ülkeye farklılıklar arz etse de kıta genelinde etkisini hissettiriyor. Bundan en fazla olumsuz etkilenen kesimler arasında Romanlar, Afrikalılar ve Müslümanlar öne çıkıyor.

Avrupa'da yükselen ırkçılık ve ayrımcılık ülkeden ülkeye farklılıklar arz etse de kıta genelinde etkisini hissettiriyor.Bundan en fazla olumsuz etkilenen kesimler arasında Romanlar, Afrikalılar veMüslümanlar öne çıkıyor. Büyük bölümü yaklaşık bin yıl önce Hindistan'dan Batı'ya göç eden ve zamanla Avrupa geneline yayılan Romanlar, daha iyi bir yaşam aradıkları bu kıtada asırlardır zulme uğruyor, toplu sürgünlere tabi tutuluyor ve hatta katliamlara hedef oluyor.Sadece II. Dünya Savaşı sırasındaNazilerin 500 bin - 1,5 milyon arasında Romanı katlettiği tahmin ediliyor. Bu dönemde Yahudilerle aynı zulme uğrayan Romanlar için kimse özür dilemeye, tazminat ödemeye ya da ''bir daha asla'' demeye gerek görmüyor, yaygın şiddet ve sürgünler günümüzde de devam ediyor.Avrupa'da 8 milyona yakın Siyah Afrikalı'nın yaşadığı ve göç yoluyla bunlara her yıl 400-500 bin kişinin eklendiği tahmin ediliyor. En çok Siyah nüfus İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya, Belçika ve Portekiz'de bulunuyor.Avrupa'da sayıları 16-20 milyon aralığında bulunan Müslümanlar ise dil ve kültür farkları nedeniyle daha çok etnik kimlikleriyle sınıflandırılsalar da özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından artan İslamafobi nedeniyle potansiyel suçlu muamelesi görüyor, sıklıkla ayrımcılığa, sözlü saldırılara ve şiddete maruz kalıyor.Bazı AB üyesi ülkelerde ırkçılığın karanlık yüzü şöyle:AlmanyaAlmanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında sahneden çekilen Nasyonel Sosyalizm (Nazi) akımı son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerle yeniden gün ışığına çıktı.Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu (ECRI) Almanya hakkında en son 2009 yılında hazırladığı raporunda, çifte tabiiyete izin vermeyen vatandaşlık yasası başta olmak üzere, okullarda göçmen çocuklarına yönelik ayrımcılık, Müslümanlara yaygın fiziki saldırılar ve mallarının tahrip edilmesi, cami inşasında karşılaşılan engeller, kamuda çalışan Müslüman kadınlara başörtüsü yasağı ve Müslümanlara ilaveten Afrikalılar ve Romanları da kapsayan toplumsal dışlanma eleştiriliyor.FransaFransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin izlediği sert göçmen politikaları, ülkedeki sivil toplum örgütleri ve insan hakları dernekleri tarafından ''ırkçılık ve yabancı düşmanlığını artırdığı'' gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor.Özellikle Romanların toplu sınır dışı edilmesi, peçe yasağı, helal et tartışması ve son olarak Toulouse kentindeki saldırılara siyasetçilerin yaklaşımı, ırkçılığı tetikleyici faktörler arasında öne çıkıyor.İngiltereBirleşik Krallık'ta, aşırı sağcı görüşleri, İngiliz Ulusal Partisi (BNP) seslendiriyor.İngiltere'de çoğunluğu Pakistan kökenli 2,4 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. İngiliz Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'nun geçen yıl yayımladığı dini ayrımcılık raporunda, diğer dini gruplara göre Müslümanların ''daha sık ve daha şiddetli'' ayrımcılığa uğradıkları ve medyanın Müslümanları sık sık ''sorun'' olarak takdim ettiği belirtiliyor.HollandaHollanda, Avrupa’da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının en bariz şekilde hissedildiği ülkelerin başında geliyor.Son döneme kadar hoşgörüsü, farklı kültürlere kucaklayıcı bakışı, insan hakları ve demokrasiye olan bağlılığıyla uluslararası camiada tanınan ülkede aşırı sağın yükselişe geçişi 2000’li yıllara dayanıyor.Artan yabancı düşmanlığı Müslümanlara ait ibadet yerlerine saldırıların da yoğunlaşmasına neden oldu. Emcemo adlı araştırma kuruluşu tarafından yapılan bir araştırma, Hollanda’da 2005-2010 yılları arasında 117 caminin saldırılara maruz kaldığını ortaya çıkardı. Hollanda Diyanet Vakfı’nın istatistiklerine göre ise 2001’den bu yana Türk camilerine yapılan saldırıların sayısı 100’ün üzerinde.İskandinav ülkeleriİskandinav ülkeleri arasında yabancılara karşı işlenen suçlarda ve yaşanan ayrımcılık olaylarında en fazla Danimarka öne çıkıyor.Başkent Kopenhag'da belediyenin izin vermesine rağmen, yabancı karşıtı grupların gösterileri nedeniyle 20 yıldan bu yana cami yapılamıyor. Danimarka'da diğer kentlerde bulunan camiler ise sık sık ırkçı saldırılara hedef oluyor.İsveç'te Müslümanların ibadet yerleri, son yıllarda artan oranda saldırılara hedef oluyor hatta cami yapımı için tahsis edilen arsalara bile saldırılar görülüyor.Finlandiya'da yabancılara yönelik göze çarpan bir saldırı olayı yaşanmadı ancak Nisan 2011'deki genel seçimlerde yabancı karşıtlığını öne çıkaran Gerçek Finliler Partisi'nin üçüncü sıraya yükselmesi dikkati çekti.İtalyaİtalya'da yabancılara yönelik ırkçı saldırılar dönem dönem tekrarlıyor.İtalya'da genel bir düzenleme olmamasına rağmen bazı yerel yönetimler peçe yasağı uyguluyor. Bazı belediyelerin kebap dükkanlarının açılmasını zorlaştırmaları veya yasaklamaları da dönem dönem basına yansıyor.İspanyaAB üyeleri arasında ırkçılık ve yabancı düşmanlığının nispeten daha az görüldüğü ülkelerden olan İspanya'da ekonomik krizin etkisiyle bu durumun tersine dönmesinden endişe ediliyor.İspanya'da diğer Batı Avrupa ülkelerine nazaran İslamafobi vakalarına daha seyrek rastlanıyor.Yaklaşık 1,5 milyon Müslüman'ın yaşadığı İspanya'da son dönemde İslamofobi ile bağlantılı en belirgin örnek, bazı belediyelerin uygulamaya başladığı peçe yasağı ve bunun getirdiği tartışmalar oldu.YunanistanTetikleyicisi olduğu Avrupa'daki borç krizinde en ağır tahribatı hisseden Yunanistan'da, yükselen toplumsal tansiyonla yabancı düşmanlığı ve ırkçı saldırılarda artış görülüyor.Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın bir anketine göre Yunanistan'da göçmen kökenlilerin onda biri nefret suçuna hedef oluyor.Ülkede Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan erken genel seçimler yaklaştıkça göç karşıtı söylemler de güç kazanıyor.Yüzbinlerce Müslüman'ın yaşadığı Atina'da hala tek bir cami bulunmazken aşırı sağ çevreler muhtemel bir caminin terör yuvası haline geleceği propagandasını yapıyor. Müslümanlar ibadetlerini yapabilmek için apartmanların bodrum katlarını ve dükkanları kiralamak ve kaldırımları kullanmak zorunda kalıyor.BulgaristanBulgaristan'da aşırı sağ ATAKA partisinin öncülük ettiği ırkçı saldırılar daha çok Türkler ve Romanları hedef alıyor.ATAKA lideri Volen Siderov'un öncülüğünde 20 Mayıs 2011 tarihinde başkent Sofya'daki Banya Başı camisi önünde toplanan parti taraftarlarının, Cuma namazını kılan cemaate taş ve sopalarla saldırarak onlarca Müslüman'ı yaralaması ülkede ırkçılığın geldiği noktayı gözler önüne seriyor.2011 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre 7 milyonluk Bulgaristan'da 585 bin Türk ve 320 bin Roman yaşıyor.Ülkede yüzde 9 olan işsizlik oranı, istihdam piyasasındaki ayrımcılık nedeniyle Türkler arasında yüzde 25 ve Romanlar arasında yüzde 50'ye yükseliyor.