Anayasayı Beraber Çıkaralım

Anayasayı Beraber Çıkaralım
Yayınlanma Tarihi: 24.04.2012 14:22 | Değiştirme Tarihi: 24.04.2012 14:22

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yeni anayasanın sarih olması, amalardan, ancaklardan arınmış bir anayasa olması özellikle önem arz ediyor. Anayasanın diliyle Yunus Emre'nin dili olmak zorunda. Yunus Emre süt gibi arı Türkçesiyle sınırları, zamanı, kültür

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yeni anayasanın sarih olması, amalardan, ancaklardan arınmış bir anayasa olması özellikle önem arz ediyor. Anayasanın diliyle Yunus Emre'nin dili olmak zorunda. Yunus Emre süt gibi arı Türkçesiyle sınırları, zamanı, kültürleri, kıtaları aşan bir mana ortaya koymuştur'' dedi.Erdoğan, ''Yapay engellerle, menfaatçi tavırlarla anayasa yapım sürecinde zorluk çıkarılmayacağını umuyoruz. Hatta şunu da açık açık söylüyorum; şu anda gönlümüz, grubu olan tüm partilerle beraber bunu çıkarmak ama grubu olan partiler burada önümüze farklı engeller çıkarırlarsa bu defa biz azami müşterekte birleşebileceğimiz partiyle veya partilerle de bu çalışmayı yapabiliriz. Bütün mesele yeni anayasayı yapalım. Her halükarda biz masadan çekilen taraf asla olmayacağız'' dedi.