119 Kanun Çıktı

119 Kanun Çıktı
Yayınlanma Tarihi: 19.07.2012 11:39 | Değiştirme Tarihi: 19.07.2012 11:44

AK Parti, 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı çalışmalarına ilişkin faaliyet raporu hazırladı.Rapor özetinde, söz konusu dönem içinde, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamıyla ilgili önemli değişiklikler içeren düzenlemelerin kanunlaştırıldığı belirtil

AK Parti, 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı çalışmalarına ilişkin faaliyet raporu hazırladı.Rapor özetinde, söz konusu dönem içinde, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamıyla ilgili önemli değişiklikler içeren düzenlemelerin kanunlaştırıldığı belirtildi.TBMM Genel Kurulu'nun bu dönem içinde 142 birleşim gerçekleştirdiği, 856 saat çalıştığı ve bu çalışmaların 43 bin 594 sayfa tutanakla kayda geçirildiği ifade edildi.İhtisas ve araştırma komisyonlarının da yoğun bir çalışma temposu sergilediği belirtilen raporda, bu komisyonların 1238 saat çalıştığı, çalışmaların 23 bin 429 sayfayla tutanaklara geçirildiği kaydedildi. Çalışmalar sonucunda, 24. Dönem'de 119 düzenlemenin kanunlaştırıldığı ifade edildi.TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına da değinilen raporda, komisyonun 117 saatlik çalışmasının, 2 bin 433 sayfayla kayda alındığı belirtildi. TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde halen 10 kanun tasarısı, 1 kanun teklifi, 175 uluslararası sözleşmenin bulunduğu belirtildi.Raporda, 24. Dönem'de; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında 1, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında 2'şer olmak üzere toplam 8 gensoru önergesi verildiği, önergelerin tamamının reddedildiği anımsatıldı. Dört gensoru önergesinin ise geri alındığı kaydedildi.Kaynak: AA